LỰU

Chuyên trái cây nhập khẩu, Lựu Tây ban nha, lựu ai cập, lựu nam phi